Eneryda Glasbruk startade 1956 av Direktör Arnold Karlsson, ägare till Växjö Bilaffär och Riksdagsman Torsten Mattsson från Eneryda. Det hela började med att de två råkade träffas på ett café i Växjö. Över kaffet avsöljade Arnold Karlsson att han ämnade starta ett glasbruk men inte funnit någon lämplig lokal. Torsten Mattsson berättade då om att det fanns ett nedlagt tomt garveri i Eneryda och att detta efter diverse till- och ombyggnader skulle bli en lämplig lokal för en glashytta. Arnold Karlsson köpte fastigheten och började genast med utbyggnaden. I hyttan murades det upp en ugn med tre deglar. Duktiga glasarbetare anställdes och glastillverkningen kom igång på hösten 1956. Glastillverkningen slutade redan efter nio månader efter att motgångarna var för stora. Därför stängde Arnold Karlsson Eneryda Glasbruk i juni 1957. Glasugnarna förblev släkta till hösten 1961, då startade Arnold Karlsson återigen Eneryda Glasbruk med tjugo stycken anställda. Den största delen av produktionen bestod av hushållsglas, prydnadsglas och en del servisglas. Under åren som följde bytte Glasbruket namnet till Conrads Glashytta, för att senare åter ta namnet Eneryda Glasbruk, samt gjorde ett antal behövliga renoveringar såsom att investera i nya ugnar. Som mest under denna tid fanns det runt 50 stycken anställda.

I samband med att glasbruket startade var behovet av bostäder stort och därmed uppfördes 11 stycken Hultsfreshus längs med Viregatan. Husen uppfördes i kommunal regi och har sedan sålt vidare till nuvarande ägare.

1963 kom Bert Erlandsson till Eneryda. Han hade en sitt förflutna som glasarbetare vid bland annat Älghult, Åseda, Elme och Ekenäs Glasbruk. Han hade även haft arbete vid posten. Bert Erlandsson skötte den löpande förvaltningen av Glasbruket.

1972 avled Direktör Anrold Karlsson hastigt och Torsten Mattsson köpte då aktierna efter Anrold Karlsson och blev därmed den största ägarn. Förutom Torsten Mattsson så ägde även Hyttmästarn Elving Conradsson aktier i Glasbruket.

Eneryda Glasbruk hade som specialitet frihandsgjorda djur tillverkade i sodaglas.

Efter någon tid sammanfördes Eneryda Träförädling och Eneryda Glasbruk. Glasbruket blev därmed dotterbolag till Eneryda Träförädling. Torsten Mattsson var även ägare till Eneryda Träförädling. Då Eneryda Träförädling gick på sparlåga under åren som gick mellan 1976-1981 tog detta på Eneryda Glasbruks reserver, vilket gjorde att de behövda investeringar som behövdes göras i ugnar och andra anläggningar inte gick att genomföra.

1982 gick Glasbruket i konkurs. Driften fortsatte dock genom att Elving Conradsson och Disponent Bert Erlandsson tillsammans köpte glasbruket för 900 000 kronor den 29 mars 1982.

Glasbruket har haft många ägare under årens lopp. De sista ägarna, familjen Senges flyttade verksamheten till Glashyttan och drev Glashyttan fram till 2006.